Yksityistiet, metsätiet

Yksityis-, ja metsäteille tuotamme asiantuntijapalveluja, kunnossapitoa,
perusparannuspalvelua ja hoidamme tarvittaessa myös kokonaan uuden tien rakentamisen.

Tarjoamme myös isännöintipalvelua tiekunnille sekä olemme valmiit ottamaan vastaan myös nykyisen yksityistielain mahdollistaman tiekunnan toiminnan ulkoistamisen 1-4 vuoden jaksoissa, ulkoistaminen edellyttää tiekunnan yksimielistä päätöstä. 

Referenssit

 • Kaitalantie sorastusta ja lanausta Lammi, n. 390 m 04-06/2015
 • Yksityistie ”Rontu” Lammi, n. 260 m (rungon avaaminen ja muotoilu, sorastus ja lanaus) 06/2015
 • Metsätie ”Kenkivuori” K-H MHY/Laaksonen Hauho, uuden tien runkotyöt n. 1,3 km 2015
 • Metsätie ”Harjula” UPM/Timo Lassila, Lieso Lammi, sorastus 3,8 km ja lanaus sekä Niemisjärventien sorastusta ja lanausta n. 2 km 12/2015
 • Metsätie ”Mustikkamäki” yksityinen metsänomistaja, epämääräisesti suoritetun kantavan kerroksen toteutuksen korjaaminen ja loppuun saattaminen sekä kulutuskerroksen ajo ja lanaus n. 0,6 km Lammi/HML 05/2016
 • Metsätie ”Lähdekallio1” UPM/Timo Lassila Lammi Kostila sorastus ja lanaus n. 0,82 km 12/2016
 • Metsätie ”Patakivenharju” yksityinen, perusparannus puuston poistoineen valmiiksi sorastettuna ja lanattuna, Lammi, n. 0,5km 12/2016
 • Lannoite kopteri levikkeitä yksityinen/UPM 2016-2017
 • Saunalammin silta, puusillan uusiminen UPM/Timo Lassila, Lammi Porraskoski, 08/2016
 • Metsätie ”Lähdekallio2” UPM/Timo Lassila Lammi Kostila, puuston poistoa tiealueelta talvi 2016-2017 perusparannusta kaivuutöineen, sorastus ja lanaus, uusi kantovarastopisto yht.n. 1,92 km 06/2017
 • Metsätiestö ”Paapelinharju” UPM/Timo Lassila, Lammi, perusparannusta kaivuutöineen, sorastus ja lanaus n. 8,5 km 08-10/2017
 • Metsätie ”Pitkälä” UPM/Timo Lassila, Lammi Lieso, rungon muotoilua ja sorastusta n. 5,3 km 05/2018
 • Vanhan talvitien kunnostus ympärivuotiseen käyttöön, Eura yksityinen metsänomistaja n. 225m 09/2022
 • Metsätiestö ”Harjula” UPM/Timo Lassila, Lammi, raskasta perusparannusta kaivuutöineen n. 4,5 km rungon muotoilua raskaalla lanalla n. 13,7 km ja sorastusta soramurskeella sekä välpätyllä Hmr materiaalilla lanauksineen yht. n. 6,3 km 05-09/2018
 • Metsätie ”Karhukalliontie” UPM/Timo Lassila, Porraskoski Lammi, sorastus ja lanaus n. 1,2 km 08/2018
 • Metsätie ”Pitkäkorvenmäki” UPM/Timo Lassila, Lammi, uuden metsätien rakentaminen 110 KV johtokadun sivuun sekä johtokadun poikki, isoja siirtolohkareita ja Ancylusjärven rantapulterikkoja, ilman louhintaa. Rungon kantava kerros paikalta löytämästämme Hmr materiaalista välppäämällä valmiiksi lanattuna n. 1,2 km 10-12/2018 ja 06-07/2019
 • Vesisuon metsätie K-H MHY/Laaksonen perusparannuksen sorastus levityslanauksineen n. 1,3 km 10/2019
 • Uusi metsätie Eura, yksityinen metsänomistaja n. 550m 09/2021
 • Laitakarintien kevyenliikenteen väylä, Luvia, puuston poisto ja kantojen nosto pois kuljetuksineen sis. liikenteenohjauksen n. 4 km, yhteistyössä Rauman Puunkuljetus Oy:n kanssa, tilaaja Destia Oy